Держсховище 29 березня 2023 року проводить аукціон з продажу дорогоцінного каміння органогенного утворення – бурштину через електронну ситему продажу «Прозорро.Продажі». https://prozorro.sale
На перші торги виставляється 15 лотів необробленого та обробленого каміння.
Лот №18 — м/група від 2г до 50г, група якості — 2,3,4
необр. маса — 1120380,0г стартова ціна з ПДВ — 549059,96грн
Дот №19 — м/група до 2г, група якості — 2,3,4
необр. маса — 564720,0г стартова ціна з ПДВ — 275531,38грн
Лот №20 — м/група до 2г, група якості — 2,3,4
необр. маса — 428150,0г стартова ціна з ПДВ — 209060,63грн
Лот №21 — м/група до 2г, група якості — А-В
обробл. маса — 15080,0г стартова ціна з ПДВ — 196141,25грн
Лот №22 — розмір Д/р до 6,00мм, група якості — В,С
обробл. маса — 14800,0г стартова ціна з ПДВ — 584512,50грн
Лот №23 — м/група до 2г, група якості — А-В
обробл. маса — 11260,0г стартова ціна з ПДВ — 146455,93грн
Лот №24 — Д/р до 10,00мм, група якості — В,с
обробл. маса — 12220,0г стартова ціна з ПДВ — 925017,36грн
Лот №25 — Д/р до 15,00мм, група якості — В,С
обролл. маса — 3278,0 стартова ціна з ПДВ — 388358,53грн
Лот №26 — розмір до 30мм, група якості — А,В,А-В,А-В-С
обробл. маса — 5265,1г стартова ціна з ПДВ — 58534,62грн
Лот №27 — розмір до 50мм, Д/р до 15мм група якості — А-В,С
обробл. маса — 8007,0г стартова ціна з ПДВ — 440739,11грн
Лот №28 — розмір до 10мм, до 2г група якості — С, добра
обробл. маса — 1460,3г стартова ціна з ПДВ — 71155,18грн
Лот №29 — розмір до 10мм, до 5г група якості — А-С,А-Д
обробл. маса — 5657,6г стартова ціна з ПДВ — 114052,33грн
Лот №30 — м/група до 5г, Д/р до 15мм група якості — А-С,А-С,А-Д
обробл. маса — 2960,6г стартова ціна з ПДВ — 160741,38грн
Лот №31 — м/група до 30+г, Д/р до 36,3мм група якості — А,В
обробл. маса — 826,6г стартова ціна з ПДВ — 345038,28грн
Лот №32 — м/група до 30+г, Д/р до 35,9мм група якості — А,В,С
обробл. маса — 888,1г стартова ціна з ПДВ — 278423,60грн

Держсховище 03 квітня 2023 року проводить аукціон з продажу дорогоцінного каміння органогенного утворення – бурштину через електронну ситему продажу «Прозорро.Продажі». https://prozorro.sale
На перші торги на аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій виставляється 11 лотів необробленого каміння.
Лот №1 — масова група до 2г, група якості — 3,4, маса — 457378,0г
стартова ціна з ПДВ — 401416,15грн
Дот №8 — масова група — 10-20г,група якості — 3,4, маса — 51751,3г
стартова ціна з ПДВ — 926264,92грн
Лот №9 — масова група — 20-50г,група якості — 2, маса — 14934,2г
стартова ціна з ПДВ — 776587,16грн
Лот №10 — масова група — 20-50г,група якості — 3,4,маса — 56452,4г
стартова ціна з ПДВ — 2289294,08грн
Лот №11 — масова група 50-100г,група якості — 1,2, маса — 16068,8г
стартова ціна з ПДВ — 1106578,72грн
Лот №12 — масова група — 50-100г,група якості -3,4,маса — 38945,6г
стартова ціна з ПДВ — 2073299,21грн
Лот №13 — масова група -100-200г,група якості -1,2, маса -13558,1г
стартова ціна з ПДВ — 1157221,98грн
Лот №14 — масова група -100-200г,група якості -3,4, маса -46467,9г
стартова ціна з ПДВ — 3034432,61грн
Лот №15 — масова група -200-300г,група якості -2,3, маса — 4759,6г
стартова ціна з ПДВ — 415374,24грн
Лот №16 — масова група -300-500г, група якості — 3, маса — 2380,0г
стартова ціна з ПДВ — 208044,32грн
Лот №17 — масова група 500-1000г, група якості 3, маса — 608,4г
стартова ціна з ПДВ — 58148,46грн

Крок аукціону становить 1 % від стартової ціни лота.

Інформація щодо продажу бурштину через електронну торгову систему з продажу “Прозорро.Продажі” https://prozorro.sale

1. Відомості про організатора, найменування, контактні номери телефонів, адреса електронної пошти)
1.1. Організатор аукціону — Державна установа «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» (далі – Держсховище).
1.2. Порядок продажу бурштину з аукціону — Порядок продажу бурштину з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 653 від 07.05.1998 р. “Про порядок продажу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України”.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1069-2022-%D0%BF#Text

1.3. Контактна особа від Держсховища — Ойфа Ігор
Телефон: (044) 489 10 04, (097) 548 35 18
1.4.. Адреса електронної пошти Держсховища — dsmfu@ukr.net
1.5. Веб-сайт Держсховища — dsmfu@org.ua
2. Інформація про лот
2.1. Опис лоту — Кількісні, якісні характеристики бурштину та стартова ціна кожного лоту визначені за результатами гемологічної експертизи, проведеної Державним гемологічним центром України та наведені в оголошенні про проведення аукціону, опублікованому в електронній торговій системі «Прозорро.Продажі», у специфікації розділу «Документи аукціону».
2.2. Реєстраційний номер лота — Унікальний номер лоту, що формується під час розміщення оголошення про проведення аукціону в електронній торговій системі «Прозорро.Продажі».
3. Інформація про аукціон
3.1. Строк приймання заявок для участі в аукціоні — Приймання заявок для участі в аукціоні починається з дня розміщення оголошення про проведення аукціону і завершується о 20 год. 00 хв. дня, що передує дню проведення аукціону.
3.2. Дата і час початку аукціону — Аукціон проводиться електронною торговою системою через 15 календарних днів з дати розміщення оголошення про проведення аукціону, вкдючаючи день розміщення оголошення.
Час початку аукціону з продажу бурштину визначається електронною торговою системою з продажу “Прозорро.Продажі”.
3.3. Розмір гарантійного внеску — 10% від стартової ціни лоту.
3.4. Порядок подання заявок для участі в аукціоні — Для участі в аукціоні заявник проходить процедуру реєстрації та подає оператору заявку для участі в аукціоні шляхом заповнення електронної форми в його особистому кабінеті.
У заявці для участі в аукціоні обов’язково зазначається реєстраційний номер лота, щодо якого подається заявка.
Після проходження процедури реєстрації та подання заявки заявник сплачує гарантійний внесок у будь-якій установі банку на підставі сформованого оператором в його особистому кабінеті рахунка або безпосередньо на електронному майданчику за допомогою платіжних систем, якщо функціонал електронного майданчика забезпечує таку можливість.
Сплата гарантійного внеску повинна бути підтверджена до завершення строку приймання заявок для участі в аукціоні.
Подання заявки для участі в аукціоні підтверджує згоду заявника з умовами проведення аукціону.
Заявка для участі в аукціоні повинна бути засвідчена заявником під час проходження процедури реєстрації відповідно до законодавства у сфері електронного документообігу з накладенням на неї кваліфікованого електронного підпису згідно з вимогами Закону України ”Про електронні довірчі послуги”.
Заявка для участі в аукціоні подається виключно щодо обраного лота. Зазначена заявка не є підставою для участі в аукціоні за іншими лотами.
Заявка для участі в аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію.

3.5. Вимоги до заявників, перелік даних, які надаються заявниками — Заявником може бути фізична особа — підприємець або юридична особа, яка на підставі пункту 9 статті 1 закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними», суб’єкти господарювання, здійснює операції з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення, напівдорогоцінним камінням, та зареєстрована в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю (Міністерстві фінансів України).
Порядок обліку, створення та ведення реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, затверджено наказом Мінфіну від 08.04.2013р. № 465.

З метою реєстрації в електронній торговій системі з продажу бурштину заявник подає такі дані:
1) фізична особа – підприємець:
— копії документа, що посвідчує особу, та реєстраційного номера облікової картки платника податків фізичної особи — підприємця (фізична особа, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідному контролюючому органу та має відмітку в паспорті, – копію паспорта з відміткою) або даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, внесених до паспорта громадянина України;
— копію документа про реєстрацію суб’єкти господарювання, який здійснює операції з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення, напівдорогоцінним камінням у Мінфіні;
— адресу електронної пошти для надсилання повідомлень електронної торгової системи з продажу бурштину та оператора;
— контактний номер телефону;
— реквізити рахунка заявника, на який повинен бути повернутий гарантійний внесок;
2) юридична особа:
— найменування;
— код згідно з ЄДРПОУ;
— копію документа про реєстрацію суб’єкти господарювання, який здійснює операції з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення, напівдорогоцінним камінням у Мінфіні;
— прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) представника юридичної особи, серію (за наявності) та номер документа, що посвідчує його особу;
— реквізити документа, що підтверджує повноваження представника юридичної особи;
— адресу електронної пошти для надсилання повідомлень електронної торгової системи з продажу бурштину та оператора;
— контактний номер телефону;
— реквізити рахунка заявника, на який повинен бути повернутий гарантійний внесок.
3.6. Інформація про рахунок оператора, на який повинен бути перерахований гарантійний внесок — Інформація про рахунок оператора електронного майданчику надається оператором, з яким учасник аукціону уклав договір про взаємовідносини в процесі організації та проведення електронних аукціонів для продажу через електронну торгову систему Prozorro.Продажі
3.7. Строк підписання протоколу проведення аукціону — Протокол аукціону формується електронною торговою системою з продажу бурштину в день закінчення аукціону та не пізніше ніж протягом наступного робочого дня розміщується в такій системі.
Протокол аукціону підписується протягом чотирьох робочих днів після завершення аукціону переможцем, Держсховищем та оператором, через якого переможець аукціону набув право на участь в аукціоні, та оприлюднюється в електронній торговій системі з продажу бурштину.
Протокол може бути підписаний відповідно до законодавства про електронний документообіг з накладенням на нього кваліфікованого електронного підпису згідно з вимогами Закону України “Про електронні довірчі послуги”.
3.8. Проект відповідного договору купівлі-продажу бурштину — Проект договору наведено в оголошенні про проведення аукціону на «Прозорро.Продажі» у розділі «Документи аукціону».